Energideklaration – Radonmätning

För allas hälsa och miljö önskar styrelsen utföra radonmätning i fastigheten för att säkerställa en hälsosam boendemiljö.

För att få en så träffsäker mätning som möjligt behöver mätning ske på varje våningsplan, därför behöver vi din hjälp!

Dosorna (två per lägenhet) är väldigt små och är givetvis ofarliga. Vänligen skicka ett mail till styrelsen: styrelsen@brfordonnansen10.se, för att delta. Vi skickar även resultatet för dina dosor om du önskar det.

Mätningen pågår 2 månader och tänkt start är mellan veckorna 50-1.

Utrustningen är beställd från Radonova. Kontakta styrelsen vid frågor.

OBS Ny tid: Planerat avbrott i fjärrvärme

OBS! Ny tid än tidigare meddelat!

Stockholm Exergi kommer att utföra arbete på fjärrvärmenätet. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:

från 2018-04-25 08:00
till 2018-04-25  16:00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt.

Hälsningar Styrelsen

Ny ventilation för en av våra restauranger

Start 15/1 kommer ansvarig entreprenör att installera ny ventilation för vår restaurang Helé. Detta kommer innebära viss oljud under kortare tider. Arbetstid beräknas till ca 2 veckor.

Vi ber om överseende för eventuella besvär och olägenheter. Den nya ventilationen är bättre dimensionerat och är ett positivt lyft för fastigheten.

Ansvarig entreprenör är Svensk Ventilationsservice. Vid frågor, vänligen kontakta styrelsen

Förberedelser inför vintern – Taksäkerhet

Under veckorna 42-44 kommer vår entreprenör att korrigera vissa brister på vårt tak samt komplettera taksäkerheten med rådande bestämmelser så snöskottning och annan övrig arbete på taket kan ske säkert och smidigt.

Arbetet bör inte vara av störande karaktär men vi vill upplysa och be om förståelse.

Ansvarig entreprenör är Roseb Enterprenad AB, vid frågor kontakta Afast, vår tekniska förvaltare.

Hälsningar Styrelsen

Ny Portkod 20170623

I ett steg att öka trivsel och tryggheten byter vi med jämna mellanrum portkoder. Fredagen 23/6-17 är det dags igen. Samtliga boende får en tid innan aviserat detta i brevlådorna.

Vi vill uppmana boende att inte sprida koden i onödan. Den nya koden är precis som tidigare endast aktiv fram till kl. 21:00.

Hälsningar Styrelsen

Jour-tjänst samt trygghet i och runt vår fastighet

Hej samtliga boende.

Ibland tyvärr uppstår situationer som kan upplevas obehagliga eller direkt hotande. Därför har styrelsen sedan tid tillbaka upphandlat Jour-tjänst som bistår med omgående hjälp. Kontakta dock alltid styrelsemedlem innan Jour används (våra telefonnummer finns på anslagstavlan vid entrén).

Du hittar kontaktuppgifter till Jour och våra andra leverantörer genom att klicka här.

Hälsningar Styrelsen

Uppdatering: Problem med entrédörren igen…

Tyvärr blir vi inte riktigt av med entrédörrens problem vid stängning.  Vår förvaltare Afast kommer genom entreprenör att göra en ordentlig genomlysning och byta ut de slitna/trasiga delarna så fort som möjligt. Vi återkommer när vi har ett slutdatum.

Styrelsen vill uppmärksamma och be samtliga boende att säkerställa att dörren går ordentligt igen så obehöriga inte får tillgång till vår trappuppgång. Vid behov och vid misstanke om obehöriga personer kvällstid så finns vår jour tillgänglig (får endast användas i särskilda fall).

*Uppdatering 2017-03-01: Felet är nu avhjälpt.

Vid frågor kontakta styrelsen