Uppfixning med staket i anslutning till huset

Nya styrelsen ser behov av att alla deltar mera i miljön kring huset.

Förening ska därav bygga ett staket mellan parkering och pergola för att mera förhindra påhälsningar från oönskade personer.

Här tar vi gärna in förslag på utformning och material för att få till det innan sommaren är slut.

Maila ditt förslag till styrelsen@brfordonnansen10.se senast den 15 augusti.