Uppgradering utav bredband 2023-02-20

Hejsan allihopa!

Vi vill informera er om att vi kommer att uppgradera vårt nuvarande bredband till en hastighet av 1000/1000 Mbit den 20 februari 2023, klockan 9 på morgonen. Under den tiden kommer internetanslutningen att vara borta under en kort tid.

Den nya uppgraderingen kommer inte att påverka den nuvarande kostnaden för bredbandet. Om ni redan betalar för en snabbare hastighet så kommer dessa avtal att automatiskt sägas upp. Det kan dock vara bra att kontrollera detta med Ownit för att undvika dubbla betalningar.
Med vänliga hälsningar Styrelsen.

Inbrott

Update: 10/27
Vi har nu fått en ny portkod och denna kod är utskickad till samtliga som har lämnat sin mejladress till styrelsen.

Nya lås cylindrar är på ingång till porten, källare & vindsförråd.
Vi ser även över alternativet att byta ut vårat system och gå ifrån portkod till att använda sig utav nyckelbrickor och möjligtvis porttelefon.

Har ert förråd blivit drabbad så kontakta oss i styrelsen på styrelsen@brfordonnansen10.se samt kontakta ert försäkringsbolag om ni har blivit av med viktiga föremål. (Glöm inte ta kort, något försäkringsbolaget kan behöva).

Håll utkik och fråga vem vederbörande är om det är någon ni ej känner igen som befinner sig i trapphus eller källare och om ni känner er misstänksamma kontakta oss i styrelsen så vi har lite koll också.

(Vi är medvetna om att det för tillfället är tekniska fel på hemsidan och jobbar med detta)

Matavfallssortering (Obligatoriskt)

Stockholmstad har infört obligatorisk matavfallssortering från och med 1 Januari 2023. Vi i styrelsen har kommit överens om att påbörja detta lite tidigare med start senast 20e Oktober 2022. Vi kommer att se till att ni alla får ett start-kit innan angivna datumet och tillhandahålla er nya matavfallspåsar löpande. (Mer information om vart ni kan hämta ert start-kit samt nya matavfallspåsar kommer att uppdateras på hemsidan inom kort)

Start-kit innehåller:
Papperspåsar, informationsfoldrar och luftande påshållare till köken som minimerar lukt.

Påshållare & matavfallspåse

Vi kommer att testa med 3st 140-liters kärl, med hämtning 1gg/veckan. Hämtningen sker vid grusvägen på höger sida om huset där det idag står ett matavfallskärl. Det blir därför helt förbjudet att parkera där utan att meddela styrelsen i förväg, då upphämtning inte sker om vägen är blockerad.

Kolla även igenom PDF dokumentet om vad som skall sorteras i matavfallskärlen och inte.

Ventilationskontroll (OVK) NYTT DATUM för sista försök samt åtgärder krävs i de lägenheter med anmärkning!

OBS! OVK kontrollen kommer att senareläggas och är nu inplanerad den 18 oktober

Se bifogad kallelse till OVK uppföljningen.

Viktigt att samtliga lägenheter berörda med en anmärkning (ej anträffbar, fel installerad don, eller annan anmärkning omgående korrigerar detta inför besiktningen (se instruktioner i bifogat dokument.

De boende som inte åtgärdar eller släpper in, kommer behöva bekosta en ny omgång själva. Det är lag på att få en godkänd OVK så insats krävs av alla för en godkänd inomhusmiljö.

BERÖRDA LÄGENHETER FINNS I INSTRUKTIONSDOKUMENTET. OBSERVERA ATT DU FÅR SCROLLA NED FÖR ATT SE ALLT.


Rent och snyggt alla medlemmars ansvar!

För att fastigheten skall behålla sin inbjudande och hemtrevliga miljö så är det helt förbjudet att ställa möbler och byggskräp kring fastigheten. Vi ber de som ställt möbler utomhus att avlägsna dessa snarast.

Var gärna som medlem uppmärksam på om din granne bär ut möbler eller saker och placerar dem här. Meddela sedan styrelsen om du inte vill ta konversationen själv.

Mail: styrelsen@brfordonnansen10.se

Det är vårt hus och vår gemensamma ekonomi. Att köra bort skräphögar landar i slutänden på allas månadsavier.

Låt oss hjälpas åt att hålla fint där vi bor!

Uppfixning med staket i anslutning till huset

Nya styrelsen ser behov av att alla deltar mera i miljön kring huset.

Förening ska därav bygga ett staket mellan parkering och pergola för att mera förhindra påhälsningar från oönskade personer.

Här tar vi gärna in förslag på utformning och material för att få till det innan sommaren är slut.

Maila ditt förslag till styrelsen@brfordonnansen10.se senast den 15 augusti.

Problem i husets avlopp!

Det har under ett flertal tillfällen den senaste tiden blivit stopp i avloppet ut mot gatan som vi fått avhjälpa genom att tillkalla spolbil och även en gång gjort sanering pga översvämning i tvättstugan.

Den senaste incidenten skedde 12 april och kostade föreningen c:a 10 000 kr. Den berodde på felaktigt nedspolat papper. Tidigare har det varit nedspolade plastpåsar.

Vi uppmanar nu alla i huset att vara noggranna med att endast toalettpapper slängs i avloppet. 

Hushållspapper/pappersnäsdukar/servetter/plastmaterial eller liknande får inte på några villkor slängas i toaletten!

Om vi inte får bukt med detta återkommande problem så kommer vi bli tvungna att höja månadsavgifterna framöver för att kunna täcka dessa kostnader i framtiden.


Styrelsen Brf Ordonannsen 10

Härmed kallas medlemmar i Brf Ordonnansen 10 till ordinarie föreningsstämma. OBS: Digitalt!

Tid: Söndag den 22 maj, kl. 18.00

Plats: Digitalt. Länk Microsoft Teams. Meddela styrelsen om du inte har tillgång till dator/mobil

Föreningens årsredovisning kommer att distribueras via brevlådorna i entrén, sitta anslagen på föreningens anslagstavla samt läggas upp på föreningens hemsida senast veckan innan stämman. Om någon som tillfälligt inte bor i huset vill erhålla årsredovisningen per email måste detta meddelas styrelsen.

Om du inte kan koppla upp dig, kan du skicka ett ombud. Vem som får vara ombud finns i föreningens stadgar. Fråga styrelsen om du är osäker (telefonnummer till styrelsen finns anslagna i entrén).

Årsredovisning för 2021 finnas tillgänglig genom att klicka här

Hälsningar Styrelsen