Matavfallssortering (Obligatoriskt)

Stockholmstad har infört obligatorisk matavfallssortering från och med 1 Januari 2023. Vi i styrelsen har kommit överens om att påbörja detta lite tidigare med start senast 20e Oktober 2022. Vi kommer att se till att ni alla får ett start-kit innan angivna datumet och tillhandahålla er nya matavfallspåsar löpande. (Mer information om vart ni kan hämta ert start-kit samt nya matavfallspåsar kommer att uppdateras på hemsidan inom kort)

Start-kit innehåller:
Papperspåsar, informationsfoldrar och luftande påshållare till köken som minimerar lukt.

Påshållare & matavfallspåse

Vi kommer att testa med 3st 140-liters kärl, med hämtning 1gg/veckan. Hämtningen sker vid grusvägen på höger sida om huset där det idag står ett matavfallskärl. Det blir därför helt förbjudet att parkera där utan att meddela styrelsen i förväg, då upphämtning inte sker om vägen är blockerad.

Kolla även igenom PDF dokumentet om vad som skall sorteras i matavfallskärlen och inte.

Ventilationskontroll (OVK) NYTT DATUM för sista försök samt åtgärder krävs i de lägenheter med anmärkning!

OBS! OVK kontrollen kommer att senareläggas och är nu inplanerad den 18 oktober

Se bifogad kallelse till OVK uppföljningen.

Viktigt att samtliga lägenheter berörda med en anmärkning (ej anträffbar, fel installerad don, eller annan anmärkning omgående korrigerar detta inför besiktningen (se instruktioner i bifogat dokument.

De boende som inte åtgärdar eller släpper in, kommer behöva bekosta en ny omgång själva. Det är lag på att få en godkänd OVK så insats krävs av alla för en godkänd inomhusmiljö.

BERÖRDA LÄGENHETER FINNS I INSTRUKTIONSDOKUMENTET. OBSERVERA ATT DU FÅR SCROLLA NED FÖR ATT SE ALLT.


Rent och snyggt alla medlemmars ansvar!

För att fastigheten skall behålla sin inbjudande och hemtrevliga miljö så är det helt förbjudet att ställa möbler och byggskräp kring fastigheten. Vi ber de som ställt möbler utomhus att avlägsna dessa snarast.

Var gärna som medlem uppmärksam på om din granne bär ut möbler eller saker och placerar dem här. Meddela sedan styrelsen om du inte vill ta konversationen själv.

Mail: styrelsen@brfordonnansen10.se

Det är vårt hus och vår gemensamma ekonomi. Att köra bort skräphögar landar i slutänden på allas månadsavier.

Låt oss hjälpas åt att hålla fint där vi bor!

Uppfixning med staket i anslutning till huset

Nya styrelsen ser behov av att alla deltar mera i miljön kring huset.

Förening ska därav bygga ett staket mellan parkering och pergola för att mera förhindra påhälsningar från oönskade personer.

Här tar vi gärna in förslag på utformning och material för att få till det innan sommaren är slut.

Maila ditt förslag till styrelsen@brfordonnansen10.se senast den 15 augusti.

Problem i husets avlopp!

Det har under ett flertal tillfällen den senaste tiden blivit stopp i avloppet ut mot gatan som vi fått avhjälpa genom att tillkalla spolbil och även en gång gjort sanering pga översvämning i tvättstugan.

Den senaste incidenten skedde 12 april och kostade föreningen c:a 10 000 kr. Den berodde på felaktigt nedspolat papper. Tidigare har det varit nedspolade plastpåsar.

Vi uppmanar nu alla i huset att vara noggranna med att endast toalettpapper slängs i avloppet. 

Hushållspapper/pappersnäsdukar/servetter/plastmaterial eller liknande får inte på några villkor slängas i toaletten!

Om vi inte får bukt med detta återkommande problem så kommer vi bli tvungna att höja månadsavgifterna framöver för att kunna täcka dessa kostnader i framtiden.


Styrelsen Brf Ordonannsen 10

Härmed kallas medlemmar i Brf Ordonnansen 10 till ordinarie föreningsstämma. OBS: Digitalt!

Tid: Söndag den 22 maj, kl. 18.00

Plats: Digitalt. Länk Microsoft Teams. Meddela styrelsen om du inte har tillgång till dator/mobil

Föreningens årsredovisning kommer att distribueras via brevlådorna i entrén, sitta anslagen på föreningens anslagstavla samt läggas upp på föreningens hemsida senast veckan innan stämman. Om någon som tillfälligt inte bor i huset vill erhålla årsredovisningen per email måste detta meddelas styrelsen.

Om du inte kan koppla upp dig, kan du skicka ett ombud. Vem som får vara ombud finns i föreningens stadgar. Fråga styrelsen om du är osäker (telefonnummer till styrelsen finns anslagna i entrén).

Årsredovisning för 2021 finnas tillgänglig genom att klicka här

Hälsningar Styrelsen

Ny portkod från idag 14/4

För att ha en bibehållen trygghet i fastigheten byter styrelsen omgående ut portkoden. Avisering sker vid entrén.

Missade du aviseringen går det bra att smsa styrelsemedlem Pernilla på +46 76-045 23 06 med namn och lägenhetsbygget så skickas portkoden i retur

Vid frågor kontakta styrelsen

Uppmärksamma obehöriga i trapphuset! Stöld av varor förekommer

Det har kommit till styrelsens kännedom att boende blivit av med varor levererade till sin dörr. I största möjliga mån undvik detta leveranssätt samt uppmärksamma till styrelsen om obehöriga rör sig i trapphuset. Våga gärna fråga och lär känna era grannar.

Det är beställt ny portkod, avisering sker god tid innan.

Vid frågor, kontakta styrelsen

Ventilationskontroll (OVK) samtliga lägenheter 8/3 kl 08-17

Brf Ordonnansen 10 kommer att ta hjälp av OVK-center och OVK-besiktningsman Mattias Bergman för att genomföra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i fastigheten. 

När utförs OVK?

OVK kommer att ske i din bostad någon gång enligt nedan angivet datum och tid:

Tisdag 2022-03-08kl 08:00 – 17:00

Hur ger jag tillträde till bostaden?

Kan du inte vara hemma under hela den aviserade tiden kan du lämna en extranyckel till OVK-besiktningsmannen som arrangerar en nyckelinsamling utanför port Värtavägen 59 mellan kl 07:40 och kl 08:00 samma dag som OVK ska utföras

Du som lämnar in en extranyckel kommer att få fylla i dina namn- och adressuppgifter i en lista samt få en säkerhetsnyckelbricka fäst på din extranyckel. Säkerhetsnyckelbrickan är registrerad hos polisen och hanteras med korsreferenssystem som säkerställer att inga namn- eller adressuppgifter finns på extranycklarna. Extranycklarna återlämnas i din brevlåda i ett omärkt kuvert när uppdraget är slutfört.

Om du ex. pga arbetet, ej kan lämna din nyckel tisdag 8 mars kl 07:40 (enligt stycket ovan) ber vi dig att senast måndag 7 mars kl 20.00 lämna in din nyckel i föreningens brevlåda. Du ska då lägga din nyckel i ett kuvert på vilket du tydligt har skrivit ditt fullständiga namn + lägenhetsnummer. När OVK är klar under tisdagen lämnar vi din nyckel i din brevlåda i ett omärkt kuvert. 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta styrelsens representant: 

Urban Norling, 070-542 48 47, urban@goodsolution.se

Fullständig information se nedan.