Harmonisering brevlådor

Nu är vi klara med att harmonisera samtliga namnskyltar och extratillägg av text på brevlådorna. Är det något som inte stämmer gällande namn, andrahandsupplåtelse eller liknande så kontakta styrelsen. Välkommen även med ytterligare förslag.

Rutinen från nu och tillsvidare är att Afast uppdaterar namnskyltarna inklusive andrahandsupplåtelserna, det vill säga ingen boende ska sätta upp någon egen lapp. Tar det för lång tid kontakta Afast (de kommer endast att uppdatera i enlighet med medlemslistan/andrahandsupplåtelselistan.

Montage brevlådor (ej våra)

Hälsningar Styrelsen