För mäklare

Allmänna frågor:

Krav: Kontakta alltid styrelsen och informera om en potentiell försäljning.

 • Avgift: I avgiften ingår vatten och värme. Vi är anslutna till Ownit för bredband. Bredband betalas i samband med avgiften och uppgår till 105 kr/månad. Boende med balkong betalar in 100 kr/mån utöver den normala avgiften till en gemensam balkongfond.  Styrelsen har i dagarna beslutat om en avgiftshöjning på 5 % som gäller från och med 20230101. Detta med anledning av ökade allmänna driftskostnader.
 • Medlemskap: Beslut om utträde och medlemskap tas på styrelsemöte (normalt en gång i månaden). In och utträdesansökningar och en underteckning att Regler och Råd samt Nyinflyttad-information har förmedlats till potentiell ny medlem/medlemmar skickas till ekonomiska förvaltaren Nordstaden: Nordstaden AB c/o: Brf Ordonnansen 10, Storgatan 45, 171 52 Solna. Vi godkänner inte juridiska personer, däremot godkänns generellt delat ägande.
 • Ekonomi: Detaljer angående föreningens ekonomi framgår av årsredovisningen. Var uppmärksam på att de nya K2 och K3 regelverken kan komma att påverka resultatet jämfört med tidigare år. Vi tillämpar från och med årsredovisning 2014: K2 regelverket.
 • Andrahandsupplåtelse: Generellt avråds andrahandsuthyrning men vid skälig anledning godkänns ansökan  i upp till 1 år i taget (i enlighet med rådande lagar, regler och våra stadgar). Max uthyrning totalt är 2 år sammanräknat.
 • Särskild blankett behöver fyllas i och godkännas av styrelsen.  Administrationsavgift för handläggande av ansökan tas ut med 1 500:- per ansökan i enlighet med nya lagar och våra stadgar.
 • OVK & Stamspolning: Kontakta styrelsen för att få ett utdrag från senaste OVK och stamspolningen, specifikt för lägenheten i frågan.
 • Lägenhetsförråd: Till varje lägenhet medföljer ett förråd på vinden märkt med lägenhetsnumret.
 • Städdagar: Förutom kontinuerlig städning via våra leverantörer anordnas en vår- och höststädning av styrelsen för föreningsmedlemmarna.
 • Bostadsrättstillägg: Samtliga medlemmar behöver teckna en försäkring med bostadsrättstillägg.
 • Mäklar-reklam/avisering vid försäljning: Det är endast tillåtet att avisera vid pågående lägenhetsvisning. Reklam och försäljningserbjudanden är inte tillåtet att läggas i brevlådor eller sättas upp i anslutning till entrén.

Styrelsen rekommenderar att dessa skrivs ut och skrivs under innan inflyttning.

Om fastigheten:

 • Uppvärmning: Fjärrvärme
 • Byggår: 1943
 • Hiss: Finns ej
 • Tomt: Friköpt
 • Antal lägenheter: 58 (tidigare deklarerat 59)
 • Antal lokaler: 3 (två restauranger och en frisörsalong)
 • Utemiljön: Mot baksidan av fastigheten (närmast ingången till tunnelbanan) finns en pergola uppsatt. Enklare tillställningar kan med fördel ske där. Den är även belyst på kvällstid.
 • Tvättstuga och gemensamhetslokaler: I källaren finns en tvättstuga (renoverad 2013) utrustad med två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp. Det finns även ett styrelsesammanträdesrum och ett cykelrum.
 • Parkering: Det är ofta lätt att finna parkering på gatan precis utanför huset. För närvarande uthyres inte föreningens egna parkeringsplatser (de är reserverade för affärslokalerna).
 • Aktuella & planerade renoveringar: Se under Renoveringar och underhåll. För mer omfattande utförda åtgärder se Årsredovisningen.