Ventilationskontroll (OVK) NYTT DATUM för sista försök samt åtgärder krävs i de lägenheter med anmärkning!

OBS! OVK kontrollen kommer att senareläggas och är nu inplanerad den 18 oktober

Se bifogad kallelse till OVK uppföljningen.

Viktigt att samtliga lägenheter berörda med en anmärkning (ej anträffbar, fel installerad don, eller annan anmärkning omgående korrigerar detta inför besiktningen (se instruktioner i bifogat dokument.

De boende som inte åtgärdar eller släpper in, kommer behöva bekosta en ny omgång själva. Det är lag på att få en godkänd OVK så insats krävs av alla för en godkänd inomhusmiljö.

BERÖRDA LÄGENHETER FINNS I INSTRUKTIONSDOKUMENTET. OBSERVERA ATT DU FÅR SCROLLA NED FÖR ATT SE ALLT.


Problem i husets avlopp!

Det har under ett flertal tillfällen den senaste tiden blivit stopp i avloppet ut mot gatan som vi fått avhjälpa genom att tillkalla spolbil och även en gång gjort sanering pga översvämning i tvättstugan.

Den senaste incidenten skedde 12 april och kostade föreningen c:a 10 000 kr. Den berodde på felaktigt nedspolat papper. Tidigare har det varit nedspolade plastpåsar.

Vi uppmanar nu alla i huset att vara noggranna med att endast toalettpapper slängs i avloppet. 

Hushållspapper/pappersnäsdukar/servetter/plastmaterial eller liknande får inte på några villkor slängas i toaletten!

Om vi inte får bukt med detta återkommande problem så kommer vi bli tvungna att höja månadsavgifterna framöver för att kunna täcka dessa kostnader i framtiden.


Styrelsen Brf Ordonannsen 10

Ventilationskontroll (OVK) samtliga lägenheter 8/3 kl 08-17

Brf Ordonnansen 10 kommer att ta hjälp av OVK-center och OVK-besiktningsman Mattias Bergman för att genomföra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i fastigheten. 

När utförs OVK?

OVK kommer att ske i din bostad någon gång enligt nedan angivet datum och tid:

Tisdag 2022-03-08kl 08:00 – 17:00

Hur ger jag tillträde till bostaden?

Kan du inte vara hemma under hela den aviserade tiden kan du lämna en extranyckel till OVK-besiktningsmannen som arrangerar en nyckelinsamling utanför port Värtavägen 59 mellan kl 07:40 och kl 08:00 samma dag som OVK ska utföras

Du som lämnar in en extranyckel kommer att få fylla i dina namn- och adressuppgifter i en lista samt få en säkerhetsnyckelbricka fäst på din extranyckel. Säkerhetsnyckelbrickan är registrerad hos polisen och hanteras med korsreferenssystem som säkerställer att inga namn- eller adressuppgifter finns på extranycklarna. Extranycklarna återlämnas i din brevlåda i ett omärkt kuvert när uppdraget är slutfört.

Om du ex. pga arbetet, ej kan lämna din nyckel tisdag 8 mars kl 07:40 (enligt stycket ovan) ber vi dig att senast måndag 7 mars kl 20.00 lämna in din nyckel i föreningens brevlåda. Du ska då lägga din nyckel i ett kuvert på vilket du tydligt har skrivit ditt fullständiga namn + lägenhetsnummer. När OVK är klar under tisdagen lämnar vi din nyckel i din brevlåda i ett omärkt kuvert. 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta styrelsens representant: 

Urban Norling, 070-542 48 47, urban@goodsolution.se

Fullständig information se nedan.

Brf Ordonnansen 10 är nu ansluten till Svenska Störningsjouren

Vid störningar eller andra trygghetsproblem inom fastigheten kontaktar
du Störningsjourens larmcentral där du har tillgång till professionell hjälp av ombudsmän/väktare som skyndsamt kommer på plats. Alla uppgifter du lämnar är sekretesskyddade och lämnas inte ut.

Störningsjouren är öppen:
Måndag-Söndag kl.20:00-06:00
Tel. larmcentral 08-568 214 00

Vid frågor, kontakta styrelsen

Ansvarig entreprenör: Svenska Störningsjouren

Energideklaration – Radonmätning

För allas hälsa och miljö önskar styrelsen utföra radonmätning i fastigheten för att säkerställa en hälsosam boendemiljö.

För att få en så träffsäker mätning som möjligt behöver mätning ske på varje våningsplan, därför behöver vi din hjälp!

Dosorna (två per lägenhet) är väldigt små och är givetvis ofarliga. Vänligen skicka ett mail till styrelsen: styrelsen@brfordonnansen10.se, för att delta. Vi skickar även resultatet för dina dosor om du önskar det.

Mätningen pågår 2 månader och tänkt start är mellan veckorna 50-1.

Utrustningen är beställd från Radonova. Kontakta styrelsen vid frågor.

Ny ventilation för en av våra restauranger

Start 15/1 kommer ansvarig entreprenör att installera ny ventilation för vår restaurang Helé. Detta kommer innebära viss oljud under kortare tider. Arbetstid beräknas till ca 2 veckor.

Vi ber om överseende för eventuella besvär och olägenheter. Den nya ventilationen är bättre dimensionerat och är ett positivt lyft för fastigheten.

Ansvarig entreprenör är Svensk Ventilationsservice. Vid frågor, vänligen kontakta styrelsen

Förberedelser inför vintern – Taksäkerhet

Under veckorna 42-44 kommer vår entreprenör att korrigera vissa brister på vårt tak samt komplettera taksäkerheten med rådande bestämmelser så snöskottning och annan övrig arbete på taket kan ske säkert och smidigt.

Arbetet bör inte vara av störande karaktär men vi vill upplysa och be om förståelse.

Ansvarig entreprenör är Roseb Enterprenad AB, vid frågor kontakta Afast, vår tekniska förvaltare.

Hälsningar Styrelsen

Jour-tjänst samt trygghet i och runt vår fastighet

Hej samtliga boende.

Ibland tyvärr uppstår situationer som kan upplevas obehagliga eller direkt hotande. Därför har styrelsen sedan tid tillbaka upphandlat Jour-tjänst som bistår med omgående hjälp. Kontakta dock alltid styrelsemedlem innan Jour används (våra telefonnummer finns på anslagstavlan vid entrén).

Du hittar kontaktuppgifter till Jour och våra andra leverantörer genom att klicka här.

Hälsningar Styrelsen

Uppdatering: Problem med entrédörren igen…

Tyvärr blir vi inte riktigt av med entrédörrens problem vid stängning.  Vår förvaltare Afast kommer genom entreprenör att göra en ordentlig genomlysning och byta ut de slitna/trasiga delarna så fort som möjligt. Vi återkommer när vi har ett slutdatum.

Styrelsen vill uppmärksamma och be samtliga boende att säkerställa att dörren går ordentligt igen så obehöriga inte får tillgång till vår trappuppgång. Vid behov och vid misstanke om obehöriga personer kvällstid så finns vår jour tillgänglig (får endast användas i särskilda fall).

*Uppdatering 2017-03-01: Felet är nu avhjälpt.

Vid frågor kontakta styrelsen

Rensning av grovsoppor vid de gemensamma ytorna

Styrelsen har nu rensat samtliga möbler och annat grovsop som lämnats felande vid de gemensamma ytorna uppe vid vinden, nere i källaren och vid cykelgången.

Vi vill lyfta extra de Regler och Råd som gäller samtliga och att inte under några omständigheter lägga saker utanför era egna lägenheter/vindförråd. Detta gäller givetvis även vid in- och utflyttning. Det utgör en direkt brandfara och minskar trivseln i fastigheten.

Framsida 2016