Återkommande störande ljud, kvällstid

Tyvärr upplevelser flera boende högt störande ljud (musik, stampande, dunkande mm) både under dagarna men även under kvälls- och nattetid. Lägenheterna är små och lyhörda och det gäller för samtliga att visa respekt till varandra. Vi har tydligt definierade trivselregler som alla ska efterfölja utan undantag!

Styrelsen uppmanar samtliga som känner igen oljuden att säga ifrån och om det inte hjälper att kontakta styrelsen. Det råder noll-tolerans mot störande ljud nattetid och vid eskalering till styrelse kommer skriftliga varningar att utfärdas med kopia till socialnämnden som följd.

Trivselreglerna finns att läsa genom att klicka här.

Hjärtat av Gärdet

Hälsningar Styrelsen