Reparationsarbeten räcken/lister 20160401-20160404

Vår tidigare valda entreprenör Home Investment AB kommer att utföra korrigerande åtgärder mellan datumen 1 april till 4 april. Detta kommer utföras under dagtid och ska inte vara av omfattande störande karaktär. Moment inom åtgärd är ommålning av samtliga räcken och lister, så vänligen var varsam i närhet av väggarna.

Styrelsen ber om överseende för eventuellt medförd smuts/rörighet/oljud under denna period. Vidare vill vi informera samtliga att styrelsen givit tillåtelse till att entreprenör får dygnet runt tillgång till vårt gemensamma mötesrum för förvaring och vistelse under ovan period (detta gäller även nattetid).

Vid frågor vänligen kontakta styrelsen.

Hälsningar Styrelsen

Hjärtat av Gärdet