Flertalet strömavbrott

Minst tre strömavbrott har uppstått senaste veckan längst med Värtavägen. Avbrottet har påverkat flera fastigheter. Ellevio har fått in felanmälan och det undersöks grundorsak (medlemmar behöver inte felanmäla).

Styrelsen ber medlemmar att inte använda jouren, då detta medför en kostnad och ingen lösning på just detta problem.

Vid frågor kontakta styrelsen

Tvättmaskinsluckan felanmäld

Tvättmedelluckan till tvättmaskin två är felanmäld. Det funkar bra att fortsätta använda maskinen men var aktsam om vatten skulle hamna på golvet.

Beställning är gjord direkt gentemot Miele.

Vid frågor kontakta styrelsen

Vårstädning söndag 16 maj kl 11-14

Två gånger om året samlas vi för att hålla vår gemensamma utemiljö trivsam. Nu hälsar styrelsen välkomna till vårens städdag! 

Vårrensa gärna i din lägenhet och förråd. Under städdagen finns möjlighet att slänga grovsopor som sedan körs iväg till tippen.

Under städdagen finns styrelsen på plats utanför entrén kl. 11. Där hämtar du även upp redskap och material.

Styrelsen bjuder på korvgrillning och kaffe i pergolan. Ett ypperligt tillfälle att lära känna dina grannar och komma med förslag om förbättringar i huset!

Upptagen den 16:e maj?

Har du inte möjlighet att delta går det bra att utföra en uppgift under veckan innan städdagen. Maila då till styrelsen på styrelsen@brfordonnansen10.se.

Rensning i cykelförråd

  • Samtliga cyklar kommer senast en vecka innan städdagen att märkas med ett plastband. Om bandet är kvar på fredagen den 14:e maj anses cykeln övergiven och tas omhand av styrelsen.
  • Parkera din cykel på gården. Senast fredag den 14:e maj skall cykelförrådet vara tömt inför kommande städning.

Vi ses!

Styrelsen Brf Ordonnansen 10

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 16/5-21 OBS Digitalt!

Härmed kallas medlemmar i Brf Ordonnansen 10 till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Söndag den 16 maj, kl. 18.00

Plats: Digitalt. Länk Microsoft Teams. Meddela styrelsen om du inte har tillgång till dator/mobil

Föreningens årsredovisning kommer att distribueras via brevlådorna i entrén, sitta anslagen på föreningens anslagstavla samt läggas upp på föreningens hemsida senast veckan innan stämman. Om någon som tillfälligt inte bor i huset vill erhålla årsredovisningen per email måste detta meddelas styrelsen.

Om du inte kan koppla upp dig, kan du skicka ett ombud. Vem som får vara ombud finns i föreningens stadgar. Fråga styrelsen om du är osäker (telefonnummer till styrelsen finns anslagna i entrén).

Årsredovisning för 2020 finnas tillgänglig genom att klicka här

Hälsningar Styrelsen

Ny portkod från och med 17/3

Ny portkod kommer aktiveras från och med 17/3 i det proaktiva arbetet för att bibehålla en trygg boendemiljö. Avisering samt ny kod kommer finnas i samtliga boendes brevlådor ca en vecka innan.

Vid frågor, kontakta Styrelsen

Brf Ordonnansen 10 är nu ansluten till Svenska Störningsjouren

Vid störningar eller andra trygghetsproblem inom fastigheten kontaktar
du Störningsjourens larmcentral där du har tillgång till professionell hjälp av ombudsmän/väktare som skyndsamt kommer på plats. Alla uppgifter du lämnar är sekretesskyddade och lämnas inte ut.

Störningsjouren är öppen:
Måndag-Söndag kl.20:00-06:00
Tel. larmcentral 08-568 214 00

Vid frågor, kontakta styrelsen

Ansvarig entreprenör: Svenska Störningsjouren

Vi söker dig till Styrelsen

Föreningen behöver dig! För att vi ska fortsätta ha en bra boendemiljö krävs att just du är med och engagerar dig i vår förening!

För att Brf Ordonnansen 10 ska fungera krävs att vi alla deltar och bidrar till föreningen. Styrelsen tillsammans med förvaltarna är de som sköter om föreningen och ser till att upprätthålla den höga standarden och trevliga boendemiljön. Nu behöver vi fler och vill vara med och forsätta utveckla föreningen så den blir ännu bättre för oss att bo i. Har du tidigare föreningserfarenhet är det bra men absolut inget krav, viktigast är att du är beredd att engagera dig och vill bidra med dina kunskaper.

Vi träffas regelbundet men arbetar främst via mail, därav finns bra möjlighet till flexibilitet. Ekonomisk kompensation tillkommer. Har du frågor eller vill veta mer om hur styrelsearbetet fungerar, hör av dig till oss.

Hälsningar Styrelsen

Hjärtat av Gärdet