Trapphusrenovering 2015-02-17 till 2015-03-11 – uppdaterad

För aktuell information kring trapphusrenoveringen, vänligen klicka här.

Ett preliminärt schema där datum för respektive våning presenteras här. Notera att datumen kan komma att ändras utan vidare förvarning. Trapphusrenovering v2.

Från och med den 17nde februari börjar vår entreprenör att måla om samtliga gemensamma utrymmen. Det kommer under en längre tid vara stökigt och vi ber att ni har hänsyn till detta.

Vänligen notera att vid etappen källare/konferensrum (preliminärt 7 mars-11 mars) kommer tvättstugan att vara avstängd. Föreningsmedlemmar som förvarat ägodelar i konferensrummet behöver omgående ta vara på dessa.

Mer information, kontakta styrelsen