Uppdatering: Problem med entrédörren igen…

Tyvärr blir vi inte riktigt av med entrédörrens problem vid stängning.  Vår förvaltare Afast kommer genom entreprenör att göra en ordentlig genomlysning och byta ut de slitna/trasiga delarna så fort som möjligt. Vi återkommer när vi har ett slutdatum.

Styrelsen vill uppmärksamma och be samtliga boende att säkerställa att dörren går ordentligt igen så obehöriga inte får tillgång till vår trappuppgång. Vid behov och vid misstanke om obehöriga personer kvällstid så finns vår jour tillgänglig (får endast användas i särskilda fall).

*Uppdatering 2017-03-01: Felet är nu avhjälpt.

Vid frågor kontakta styrelsen