Höjning av balkongfondavgift till 100kr/mån

Styrelsen har med stöd av vår ekonomiska förvaltare beslutat att en höjning av balkongfondavgiften är befogad och nödvändig. Nuvarande 70kr/mån för de med balkong avser inte räcka den framtida kostnad av underhåll som kommer krävas. Styrelsen har beslutat att ny avgift ska fastslås till 100kr/mån från och med kvartal 1 2017. Detta kommer automatiskt regleras på berörda medlemmars avier.

Balkongfonden är öronmärkta pengar som oavkortat används för balkongernas löpande och plötsliga underhåll. Dessa pengar är alltså enbart för medlemmar som har balkong.

Vid frågor kontakta styrelsen.

gammal-balkong