Föreningen välkomnar Storholmen som ny fastighetsförvaltare

Tydlig portal, enklare att följa ärenden och en stark återkopplingskultur

Styrelsen är väldigt glada att äntligen välkomna Storholmen (moderbolag Dwoqdirect) som fastighetsförvaltare. Från och med nu kan föreningen äntligen följa samtliga ärenden via en portal få tydlig överblick.

Vissa överlappande ärenden från Nabo kommer hanteras olika beroende på karaktär, däremot skall samtliga nya ärenden anmälas direkt till Storholmen från och med 1 december 2021. Ni hittar kontaktuppgifter antingen via anslagstavlan vid entrén eller under För Boende – Felanmälan

Vid frågor, kontakta styrelsen

VV59 entré april 2015

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 16/5-21 OBS Digitalt!

Härmed kallas medlemmar i Brf Ordonnansen 10 till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Söndag den 16 maj, kl. 18.00

Plats: Digitalt. Länk Microsoft Teams. Meddela styrelsen om du inte har tillgång till dator/mobil

Föreningens årsredovisning kommer att distribueras via brevlådorna i entrén, sitta anslagen på föreningens anslagstavla samt läggas upp på föreningens hemsida senast veckan innan stämman. Om någon som tillfälligt inte bor i huset vill erhålla årsredovisningen per email måste detta meddelas styrelsen.

Om du inte kan koppla upp dig, kan du skicka ett ombud. Vem som får vara ombud finns i föreningens stadgar. Fråga styrelsen om du är osäker (telefonnummer till styrelsen finns anslagna i entrén).

Årsredovisning för 2020 finnas tillgänglig genom att klicka här

Hälsningar Styrelsen

Höjning av balkongfondavgift till 100kr/mån

Styrelsen har med stöd av vår ekonomiska förvaltare beslutat att en höjning av balkongfondavgiften är befogad och nödvändig. Nuvarande 70kr/mån för de med balkong avser inte räcka den framtida kostnad av underhåll som kommer krävas. Styrelsen har beslutat att ny avgift ska fastslås till 100kr/mån från och med kvartal 1 2017. Detta kommer automatiskt regleras på berörda medlemmars avier.

Balkongfonden är öronmärkta pengar som oavkortat används för balkongernas löpande och plötsliga underhåll. Dessa pengar är alltså enbart för medlemmar som har balkong.

Vid frågor kontakta styrelsen.

gammal-balkong