Förberedelser inför vintern – Taksäkerhet

Under veckorna 42-44 kommer vår entreprenör att korrigera vissa brister på vårt tak samt komplettera taksäkerheten med rådande bestämmelser så snöskottning och annan övrig arbete på taket kan ske säkert och smidigt.

Arbetet bör inte vara av störande karaktär men vi vill upplysa och be om förståelse.

Ansvarig entreprenör är Roseb Enterprenad AB, vid frågor kontakta Afast, vår tekniska förvaltare.

Hälsningar Styrelsen