Uppmärksamma obehöriga i trapphuset! Stöld av varor förekommer

Det har kommit till styrelsens kännedom att boende blivit av med varor levererade till sin dörr. I största möjliga mån undvik detta leveranssätt samt uppmärksamma till styrelsen om obehöriga rör sig i trapphuset. Våga gärna fråga och lär känna era grannar.

Det är beställt ny portkod, avisering sker god tid innan.

Vid frågor, kontakta styrelsen