Övergång till botten-tömmande sopkassun

Vänligen använd den nya behållaren från och med måndag 22/3-16.

Det är enbart hushållssopor som får slängas i den nya behållaren. Det är absolut förbjudet att slänga andra föremål som t.ex. möbler eller byggavfall i sopkassunen. Närmaste återvinningsstation finns i korsningen vid Kampementshallen/Värtavägen.

Kom ihåg att du behöver öppna luckan med samma nyckel som går till entrén/hemdörren.

Vid eventuella frågor kontakta styrelsen.

26-B4_Bottent