Entrédörren har portkod aktivt fram till 22:00

Efter önskemål har styrelsen uppdaterat portkodens aktiva tid fram till 22:00 nu (från tidigare 21:00).

Viktigt att inte ge ut koden i onödan och om möjligt är det alltid bättre att möta upp bud/matleverans vid entrén istället för att sprida portkoden.

Vid frågor, kontakta Styrelsen