Dubbelriktad cykelbana på Värtavägen

För boende på Värtavägen 59:

Längs Värtavägens östra sida kommer det att anläggas en dubbelriktad cykelbana mellan Valhallavägen och Sandhamnsgatan. Mellan Sandhamnsgatan och Tegeluddsvägen kommer en lösning fastställas vid ett senare skede. Kostnad för hela cykelbanan beräknas vara 58 miljoner SEK och beräknas vara klart hösten 2017. Åtgärderna innebär trafiksäkerhets-, famkomlighets- och tillgänglighetsvinster för gång- och cykel.

Mer information se Stockholms Stad samt Insynsverige.se (Reviderad genomförandebeslut)

cropped-1495518.jpg