OVK-kontroll V45 (Första veckan i november). Åtgärder krävs

Inför OVK-kontrollen första veckan i november vill styrelsen i god tid informera boende om de anmärkningar som åligger lägenhetsinnehavare att åtgärda.

Klicka här för fullständig information (bilaga). Denna information kommer även att delas ut i brevlådorna.

Vi vill från styrelsen påpeka följande: OM du inte åtgärdat din lägenhet enligt ovan före kontrollen eller på annat sätt försenar kontrollen genom att inte ge tillträde till din lägenhet på aviserad dag, kommer kostnader för ev. åtgärder och återbesök att påföras respektive bostadsrättshavare.

Ansvarig entreprenör är Svenska ventilationsgruppen (SVG). Kontaktperson är Krister Johansson (kontaktuppgift finns i bilagan)

Hjärtat av Gärdet