Nytt avtal med Adamsberg Fastighetsförvaltning (Afast)

Vi är glada att ha ingått ett nytt avtal med Adamsbergs Fastighetsförvaltning (Afast) som kommer ta över den reguljära fastighetsskötseln från tidigare Nordstaden AB. I det nya kontraktet är även tekniskt förvaltning samt jour-tjänst uppköpt. Motiveringen för styrelsen att upphandla vald leverantör har främst varit ett bättre helhetsgrepp om fastigheten, mer marknadsmässigt pris samt hög nivå av service.

Under felanmälan står det hur du enklast kontaktar Afast vid behov. Avtalet startade den 2016-03-10 och vi ber om överseende under övergångsperioden.

Vid frågor vänd dig först till Styrelsen.

Adamsberg fastighetsförvaltning logotyp