Status för höst 2015/vår 2016 projekten

Hej! Nu inför julledigheten så passar det bra att uppdatera för de projekt som styrelsen initierade under året, 2015. Samtliga kan du läsa här.

Här nedan är de projekt vi vill belysa:

Ny sophantering: Nu är kassunen installerad på plats. Vi inväntar godkännande av lastplats från Trafikkontoret samt att sopupphämtningen läggs om. Någon gång under januari månad bör den nya sopkassunen kunna användas.

OVK: Det finns fortfarande åtgärder kvar att utföras av föreningsmedlemmar innan OVKn godkänns. Vi siktar på ett godkännande under januarimånad som senast.

Rökning/askkopp: Den nya askkoppen har varit installerad under ett par månader nu och styrelsen ser en minskad problematik med röklukt som kommer in.

Belysning/trygghet: Belysningsprojektet är klart på ena sidan samt framtill under häcken. Ett positivt lyft för fastigheten utifrån ett trivsel samt estetiskt perspektiv.

Hjärtat av Gärdet

 

 

Vad händer Hösten 2015/Våren 2016?

Hej Allesammans!

Vill först och främst välkomna både nya och gamla medlemmar till huset och föreningen! Semestern går mot sin ända men styrelsen har inte legat på latsidan för det. Jag tänkte sammanfattningsvis gå igenom några av de projekt vi planerat den närmaste tiden.

Ny sophantering

Kassunen är beställd och markentreprenörerna står standby. Ny preliminär uppskattning för installation är månadsskiftet mellan september/oktober. Den kommer att placeras där trädstubben är just nu.

OVK-åtgärder

Vi fick punkter att åtgärda från OVK-undersökningen. I ett första led ska samtliga frånluftkanaler, friskluftsventiler med mera rensas och en genomgång ska utföras. Detta innebär att ansvarig entreprenör behöver ha tillgång till din lägenhet. Mer information om detta kommer i samband med åtgärderna.

Utemiljö

Som tidigare nämnts har föreningen skrivit avtal med Tingvalla Mark för skötsel av vår utemiljö. Detta kommer leda till en fräsch och välskött vegetation runt fastigheten.

Rökning / ny askkopp

Det är beställt en nya askkopp som är betydligt större och som inte går att välta. Den kommer att placeras längre från entrén för att minska besvären med röklukten. Viktigt att ingen röker i anslutning till entrén. Klicka här för rådande Regler och Råd.

Belysning / trygghet

Strålkastare med rörelsedetektorer kommer att sättas upp på baksidan och kortsidorna av fastigheten. Detta i ett led att öka trivseln i huset och motverka obehöriga på baksidan av fastigheten.

På framsidan kommer det att installeras belysning längst med gatan, under häcken.

Cykelparkering

När den nya sophanteringen är på plats kommer den gamla ytan att frigöras och där ska en ny cykelparkering placeras. I samband med belysningsprojektet kommer även denna yta att förstärkas med strålkastare.

Pergola

Pergolan som står vid staketet vid utgången av Gärdet tunnelbana är tänkt att prydas med vegetation och ljusslingor. Det är fritt fram för föreningens medlemmar att utnyttja pergolan. Det finns stolar i konferensrummet som kan användas. Kontakta gärna någon i styrelsen så plockas de ut.

Tveka inte att kontakta oss i styrelsen om du har någon fundering eller önskemål!

Bästa hälsningar Soheil och samtliga i styrelsen

Hjärtat av Gärdet