Föreningen välkomnar Storholmen som ny fastighetsförvaltare samt teknisk förvaltare

Tydlig portal, enklare att följa ärenden och en stark återkopplingskultur

Styrelsen är väldigt glada att äntligen välkomna Storholmen (moderbolag Dwoqdirect) som fastighetsförvaltare. Från och med nu kan föreningen äntligen följa samtliga ärenden via en portal få tydlig överblick.

Vissa överlappande ärenden från Nabo kommer hanteras olika beroende på karaktär, däremot skall samtliga nya ärenden anmälas direkt till Storholmen från och med 1 december 2021. Ni hittar kontaktuppgifter antingen via anslagstavlan vid entrén eller under För Boende – Felanmälan

Vid frågor, kontakta styrelsen

VV59 entré april 2015

Brf Ordonnansen 10 är nu ansluten till Svenska Störningsjouren

Vid störningar eller andra trygghetsproblem inom fastigheten kontaktar
du Störningsjourens larmcentral där du har tillgång till professionell hjälp av ombudsmän/väktare som skyndsamt kommer på plats. Alla uppgifter du lämnar är sekretesskyddade och lämnas inte ut.

Störningsjouren är öppen:
Måndag-Söndag kl.20:00-06:00
Tel. larmcentral 08-568 214 00

Vid frågor, kontakta styrelsen

Ansvarig entreprenör: Svenska Störningsjouren

Stamspolning 15/9-17/9

Stamspolning kommer att ske i samtliga lägenheter i perioden 15-17 september.

Avisering om när just din lägenhet får besök kommer i samtligas postfack under första veckan i september. Se till att någon är hemma vid tillfället eller ta kontakt med någon som kan låsa upp. Det är av största vikt att alla lägenheter görs tillgängliga så att hela systemet kan spolas.

Mer detaljerad information kommer inom kort i din brevlåda eller klicka här

Ansvarig entreprenör är Fastighetskonsulterna

Beslut att stänga ner Analoga TV-utbudet 2021-12-31

Styrelsen har tagit beslut att säga upp det analoga, högst begränsade TV-utbudet med Comhem. Uppsägningen sker vid årsskiftet 2021-2022.

Beslutet har grundats genom flertal styrelsemöten, två omröstningar där medlemmar får tycka till samt ett tillfälle för invändningar innan slutgiltigt beslut togs.

Givetvis finns flertal möjligheter via fiber-nätet och vår leverantör Ownit om det önskas TV-paket, dock bekostas detta av medlem själv.

Vid frågor, kontakta Styrelsen

Nytt lägre pris på bredbandsavtal från 1/10-18

Nytt bredbandsavtal – sänkt pris

Från och med 2018-10-01 kommer den obligatoriska bredbandsavgift samtliga medlemmar betalar, att sänkas från 125 kr/månad till 105 kr/månad. Detta kommer automatiskt regleras i hyresavin.

Vi har därmed förhandlat ner från prisläge 159 kr/månad år 2015 ner till 105 kr/månad senare i år. Likt tidigare är det möjligt att själv uppgradera sin bashastighet från 100/100 Mbit/s till 500-1000 Mbit/s för en extra avgift. Detta görs direkt via Ownit portalen.

Ansvarig entreprenör är Ownit. Vänligen kontakta de direkt vid ytterligare frågor.

Uppdaterade stadgar för Brf Ordonnansen 10

Föreningen har nu antagit de nya stadgarna som gäller från och med 1/7. De finns att hämta enklast genom att klicka här.

Huvudsakliga förändringar är på grund av lagförändringar (men ej uteslutande endast därför); Tid för kallelse är ändrad, Årsredovisning ska lämnas tidigare till revisor, Möjlighet till att skicka kallelse elektroniskt och tillgänglighet av stämmoprotokoll.

Vidare har föreningsstämman även godkänt möjlighet till att ta ut avgift för andrahandsuthyrning. För arbete vid andrahandsuthyrning får av bostadsrättsinnehavaren uttas avgift för andrahandsuthyrning med belopp motsvarande högst 10 % av prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring vid tidpunkten för ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning av bostadsrätt.

Vid frågor, kontakta styrelsen

Nytt städavtal!

Vi är glada att ha slutit kontrakt med Redita Service AB för städning av vår trappuppgång, källare och tvättstuga. Förhoppningen är en högre kvalitet och styrelsen hoppas medlemmar kommer se skillnad ganska direkt.

Redita erbjuder även städning för boende mot en avgift, kontakta Redita direkt för sådana förfrågningar. Kontaktuppgifter till Redita samt våra andra leverantörer finner du under Felanmälan eller genom att klicka här.

Vid frågor, kontakta styrelsen.

Redita logo

Nytt avtal med Adamsberg Fastighetsförvaltning (Afast)

Vi är glada att ha ingått ett nytt avtal med Adamsbergs Fastighetsförvaltning (Afast) som kommer ta över den reguljära fastighetsskötseln från tidigare Nordstaden AB. I det nya kontraktet är även tekniskt förvaltning samt jour-tjänst uppköpt. Motiveringen för styrelsen att upphandla vald leverantör har främst varit ett bättre helhetsgrepp om fastigheten, mer marknadsmässigt pris samt hög nivå av service.

Under felanmälan står det hur du enklast kontaktar Afast vid behov. Avtalet startade den 2016-03-10 och vi ber om överseende under övergångsperioden.

Vid frågor vänd dig först till Styrelsen.

Adamsberg fastighetsförvaltning logotyp

Vad händer Hösten 2015/Våren 2016?

Hej Allesammans!

Vill först och främst välkomna både nya och gamla medlemmar till huset och föreningen! Semestern går mot sin ända men styrelsen har inte legat på latsidan för det. Jag tänkte sammanfattningsvis gå igenom några av de projekt vi planerat den närmaste tiden.

Ny sophantering

Kassunen är beställd och markentreprenörerna står standby. Ny preliminär uppskattning för installation är månadsskiftet mellan september/oktober. Den kommer att placeras där trädstubben är just nu.

OVK-åtgärder

Vi fick punkter att åtgärda från OVK-undersökningen. I ett första led ska samtliga frånluftkanaler, friskluftsventiler med mera rensas och en genomgång ska utföras. Detta innebär att ansvarig entreprenör behöver ha tillgång till din lägenhet. Mer information om detta kommer i samband med åtgärderna.

Utemiljö

Som tidigare nämnts har föreningen skrivit avtal med Tingvalla Mark för skötsel av vår utemiljö. Detta kommer leda till en fräsch och välskött vegetation runt fastigheten.

Rökning / ny askkopp

Det är beställt en nya askkopp som är betydligt större och som inte går att välta. Den kommer att placeras längre från entrén för att minska besvären med röklukten. Viktigt att ingen röker i anslutning till entrén. Klicka här för rådande Regler och Råd.

Belysning / trygghet

Strålkastare med rörelsedetektorer kommer att sättas upp på baksidan och kortsidorna av fastigheten. Detta i ett led att öka trivseln i huset och motverka obehöriga på baksidan av fastigheten.

På framsidan kommer det att installeras belysning längst med gatan, under häcken.

Cykelparkering

När den nya sophanteringen är på plats kommer den gamla ytan att frigöras och där ska en ny cykelparkering placeras. I samband med belysningsprojektet kommer även denna yta att förstärkas med strålkastare.

Pergola

Pergolan som står vid staketet vid utgången av Gärdet tunnelbana är tänkt att prydas med vegetation och ljusslingor. Det är fritt fram för föreningens medlemmar att utnyttja pergolan. Det finns stolar i konferensrummet som kan användas. Kontakta gärna någon i styrelsen så plockas de ut.

Tveka inte att kontakta oss i styrelsen om du har någon fundering eller önskemål!

Bästa hälsningar Soheil och samtliga i styrelsen

Hjärtat av Gärdet