Tillfälligt elavbrott i tvättstugan. 191027: Avhjälpt

För närvarande är det strömlöst i tvättstugan, inklusive maskinerna. Föreningens jourtjänst har skickat tekniker. Felet beräknas vara avhjälpt idag

Uppdatering: felet är nu avhjälpt

Frågor, kontakta Styrelsen

Lämna ett svar