Sista uppföljning stamspolning 14/10 kl 08:00

Berörda lägenheter som entreprenören inte fick tillgång till vid stamspolningstillfället får nu en sista chans. Tiden ärt satt till 14/10 start kl 08:00. Detta är sista gången denna aktivitet sker kostnadsfritt.

Om du vet med dig att du inte kan vara hemma, så kan du lämna nyckeln (i ett kuvert) till entreprenören på morgonen. 

Missas detta tillfälle kommer styrelsen beställa ny omgång och debitera direkt kostnaden till din lägenhet. 

Lägenheter berörda: 3, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 27, 43

Ansvarig entreprenör är Fastighetskonsulterna Jerry 08-551 116 80 / jerry@fastighetskonsulterna.com

Hälsningar Styrelsen

www.brfordonnansen10.se

Lämna ett svar