Nytt avtal med Tingvalla Mark för utemiljön

Vi är glada att få teckna avtal med Tingvalla Mark som kommer ansvara för skötsel av vår utemiljö. De kommer att sköta om samtliga gräsytor, buskageytor, trädytor, häckar och hårdgjorda ytor.

Vid frågor vänd dig först till Styrelsen

Kontaktuppgifter till Tingvalla Mark finns under För Boende – Felanmälan

Tingvalla Mark

Lämna ett svar