Möjlighet till kortare tvättstugepass

En efterfrågad funktion har varit att om man inte utnyttjar fullt tre-timmar passet, att kunna frigöra den och därmed låta nästa boende kunna använda resterande tid.

Från och med idag är det möjligt att upp till två timmar in på tvättstugepasset avboka och därmed frigöra resterande tid på det bokade passet för nästa i kön. Samtliga rådande regler exempelvis; outnyttjad pass efter 30 min anses förbrukad, gäller precis som vanligt.

Lämna ett svar