Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2016-05-29

Härmed kallas medlemmar i Brf Ordonnansen 10 till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Söndag den 29 maj, kl. 19.00

Plats: Föreningslokalen en halv trappa ned i källaren

Föreningens årsredovisning kommer att distribueras via brevlådorna i entrén, sitta anslagen på föreningens anslagstavla samt läggas upp på föreningens hemsida* senast veckan innan stämman. Om någon som tillfälligt inte bor i huset vill erhålla årsredovisningen per email måste detta meddelas styrelsen.

Om du inte kan komma på stämman kan du skicka ett ombud. Vem som får vara ombud finns i föreningens stadgar. Fråga styrelsen om du är osäker (telefonnummer till styrelsen finns anslagna i entrén).

Klicka här för fullständig information (inklusive dagordning)

Hälsningar StyrelsenHjärtat av Gärdet

Lämna ett svar