Fortsatt problem med ytterdörren

Det har varit löpande problem med stängningen av ytterdörren. Bytet till den nya dörrstängaren har varit mindre lyckat och Afast kommer under vecka 37 att installera en nyare bättre modell.

Styrelsen ber boende att säkerställa att dörren går igen vid varje in/utpassering för att värna om samtligas säkerhet.

Vid frågor kontakta styrelsen.

12973537

 

Lämna ett svar