Nytt bredbandsavtal – sänkt pris samt möjlighet till snabbare hastighet.

Från och med 2015-08-01 kommer den obligatoriska bredbandsavgift samtliga medlemmar betalar, att sänkas från 159 kr/månad till 125 kr/månad. Detta kommer automatiskt regleras i hyresavin.

Ytterligare en nyhet är att det kommer vara möjligt att uppgradera sin bashastighet från 100/100 Mbit/s till 500-1000 Mbit/s för en extra avgift. Detta görs direkt via Ownit portalen.

Vänligen notera att den 2015-05-26 kommer det att utföras en uppgradering av befintlig utrustning i fastigheten. Detta kommer  medföra att bredbandet ligger nere större delen av dagen. När uppgraderingen är klar behöver samtliga logga in igen via portalen. Mer information om detta samt era personliga inloggningsuppgifter finns i brevlådan. Ansvarig utgivare/entreprenör är Ownit. Vänligen kontakta de direkt vid ytterligare frågor.

logo-red

Vattnet avstängt 2015-03-03

I en del av trapphusrenoveringen kommer vi den 3/3-15 att stänga av vattnet för en sektion i huset. Detta krävs då ett avloppsrör ska bytas ut. Arbetet estimeras vara klart på under 6 timmar.

Vi ber om ursäkt för kortvarsel och eventuella störningar.

Mer information kontakta styrelsen 

Trapphusrenovering 2015-02-17 till 2015-03-11 – uppdaterad

För aktuell information kring trapphusrenoveringen, vänligen klicka här.

Ett preliminärt schema där datum för respektive våning presenteras här. Notera att datumen kan komma att ändras utan vidare förvarning. Trapphusrenovering v2.

Från och med den 17nde februari börjar vår entreprenör att måla om samtliga gemensamma utrymmen. Det kommer under en längre tid vara stökigt och vi ber att ni har hänsyn till detta.

Vänligen notera att vid etappen källare/konferensrum (preliminärt 7 mars-11 mars) kommer tvättstugan att vara avstängd. Föreningsmedlemmar som förvarat ägodelar i konferensrummet behöver omgående ta vara på dessa.

Mer information, kontakta styrelsen

OVK-kontroll 2015-02-23

Den 23 februari kommer entreprenören  Svenska Ventilationsgruppen att utföra en OVK-kontroll. Denna är obligatorisk och föreningen måste utföra enligt rådande bestämmelser.

Entreprenören behöver tillgång till din lägenhet, det är av betydelse att detta går smidigt då vi inte är erbjuden ett rest-tillfälle. De lägenhetsinnehavare som missar denna kontroll behöver på egen hand bekosta en ny.

Aviseringen  finns i sin helhet att läsa här: Avisering OVK Brf Ordonnansen 10.

Mer information, kontakta styrelsen

Stamspolningen 2014 uppföljning – uppdaterad

Första omgången av stamspolning är utförd. Generellt gick allt väl. Styrelsen kommer att kontakta de lägenheter som behöver åtgärda vissa punkter.

Resttillfället för de lägenheter som uteblev första omgången är satt till 14/1. Berörda lägenheter är:

  • 1 – 51
  • 2 – 37
  • 2 – 44
  • 3 – 34
  • 4 – 24
  • 4 – 28
  • 5 – 14
  • 7 – 4

Fortsätt läsa ”Stamspolningen 2014 uppföljning – uppdaterad”

Ny portkod 2014-11-25

Från och med tisdag den 25/11-14 kommer portkoden att ändras till en ny. God tid innan kommer nya koden att finnas i brevlådorna.

Vänligen notera att portkodens syfte är att hålla obehöriga ute. Sprid inte koden! keypad

Stamspolning 2014-11-26 till 2014-11-28

Start tisdag 26/11-14 kl 08:15 kommer Fastighetskonsulterna finnas på plats och börja samla in nycklar.

Den 18/11-14 kommer Fastighetskonsulterna genom din brevlåda meddela dig vilket datum just din lägenhet ska spolas. Viktigt att Fastighetskonsulterna får tillgång till lägenheten på bestämd datum. Vänligen kontakta berörd ansvarig om detta inte är möjligt (kontaktuppgifter finns i länken nedan). Fullständig information klicka på länken nedan, samma information finns uppsatt i entrén.

Stamspolning-Infoblad-Brf-Ordonnansen-10

Hälsningar Styrelsen