Avbrott Fjärrvärme 14/12 kl 08-12

Nedan är information från Stockholm Exergi (föreningens fjärrvärmeleverantör):

Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet den 14 december. Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00

Vi begränsar tillfälligt värmeuttaget i er fjärrvärmecentral. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation.
Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

Ansvarig entreprenör är Stockholm Exergi

Hälsningar Styrelsen

Lämna ett svar