Uppdatering: Problem med entrédörren igen…

Tyvärr blir vi inte riktigt av med entrédörrens problem vid stängning.  Vår förvaltare Afast kommer genom entreprenör att göra en ordentlig genomlysning och byta ut de slitna/trasiga delarna så fort som möjligt. Vi återkommer när vi har ett slutdatum.

Styrelsen vill uppmärksamma och be samtliga boende att säkerställa att dörren går ordentligt igen så obehöriga inte får tillgång till vår trappuppgång. Vid behov och vid misstanke om obehöriga personer kvällstid så finns vår jour tillgänglig (får endast användas i särskilda fall).

*Uppdatering 2017-03-01: Felet är nu avhjälpt.

Vid frågor kontakta styrelsen

Missljud från element

Det har kommit till kännedom att vissa lägenheter hör ett tjutande missljud från elementen, alternativt från rören upp till elementen. Det är rekommenderat att felanmäla detta till vår fastighetsförvaltare (Afast) så de kan utreda grundorsaken till problemet. Specificera din lägenhetsnummer, om lägenheten är mot gatan eller baksidan samt frekvens av missljud.

Kontaktuppgifter till vår fastighetsförvaltare hittar du genom att klicka här eller gå via För boende och Felanmälan.

Snöovädret 20161109

Snöovädret har inte lämnat någon obemärkt och tyvärr klarade sig inte vår fina träd på framsidan händelsen. Den kommer omgående att tas omhand för att frigöra gågatan igen.

Under torsdagen (10/11) har vår entreprenör WM-Tak snöskottat taket och gjort gångar framför fastigheten mer tillgängliga. Styrelsen vill ändå uppmana till försiktighet i närhet av fastigheten! Vid halka finns sand tillgänglig i de gröna lådorna.

/Styrelsen

Snöoväder 20161109

 

Höjning av balkongfondavgift till 100kr/mån

Styrelsen har med stöd av vår ekonomiska förvaltare beslutat att en höjning av balkongfondavgiften är befogad och nödvändig. Nuvarande 70kr/mån för de med balkong avser inte räcka den framtida kostnad av underhåll som kommer krävas. Styrelsen har beslutat att ny avgift ska fastslås till 100kr/mån från och med kvartal 1 2017. Detta kommer automatiskt regleras på berörda medlemmars avier.

Balkongfonden är öronmärkta pengar som oavkortat används för balkongernas löpande och plötsliga underhåll. Dessa pengar är alltså enbart för medlemmar som har balkong.

Vid frågor kontakta styrelsen.

gammal-balkong

Uppdatering: Digital tvättstugebokning

*Uppdatering 2016-10-23* Vi påbörjar övergången till den nya digitala tvättstugebokningen från och med 1 november 2016. Detta betyder att samtliga tider gjorda på den manuella tavlan efter detta datum inte är giltiga.

En vecka innan (25 oktober) kommer samtliga få pinkod och instruktioner till det nya systemet i sina brevlådor.

Under vår tre månaders testperiod kommer vi utvärdera och besluta om vi ska fortsätta eller ej. Släng därför inte din tvättbricka & nyckel!

Tidigare information om den digitala tvättstugebokningen: Fördelarna med systemet är att medlemmar kommer kunna boka (och avboka) tvättider direkt från sin telefon/hemsida alternativt från skärmen i anslutning till tvättstugan. Det kommer även att finnas ett inbyggt kösystem. Lösningen kommer ta bort helt behovet av nycklar och brickor för bokning.

Styrelsen kommer ta in detta på prov och vi välkomnar alla synpunkter under testperioden. Mer information samt de unika pinkoderna kommer inom kort.

Kontakta styrelsen vid frågor, ansvarig entreprenör är Bokatvättid.nu

Se nedan film om systemet

Dubbelriktad cykelbana på Värtavägen

För boende på Värtavägen 59:

Längs Värtavägens östra sida kommer det att anläggas en dubbelriktad cykelbana mellan Valhallavägen och Sandhamnsgatan. Mellan Sandhamnsgatan och Tegeluddsvägen kommer en lösning fastställas vid ett senare skede. Kostnad för hela cykelbanan beräknas vara 58 miljoner SEK och beräknas vara klart hösten 2017. Åtgärderna innebär trafiksäkerhets-, famkomlighets- och tillgänglighetsvinster för gång- och cykel.

Mer information se Stockholms Stad samt Insynsverige.se (Reviderad genomförandebeslut)

cropped-1495518.jpg