Förberedelser inför vintern – Taksäkerhet

Under veckorna 42-44 kommer vår entreprenör att korrigera vissa brister på vårt tak samt komplettera taksäkerheten med rådande bestämmelser så snöskottning och annan övrig arbete på taket kan ske säkert och smidigt.

Arbetet bör inte vara av störande karaktär men vi vill upplysa och be om förståelse.

Ansvarig entreprenör är Roseb Enterprenad AB, vid frågor kontakta Afast, vår tekniska förvaltare.

Hälsningar Styrelsen

Möjlighet till kortare tvättstugepass

En efterfrågad funktion har varit att om man inte utnyttjar fullt tre-timmar passet, att kunna frigöra den och därmed låta nästa boende kunna använda resterande tid.

Från och med idag är det möjligt att upp till två timmar in på tvättstugepasset avboka och därmed frigöra resterande tid på det bokade passet för nästa i kön. Samtliga rådande regler exempelvis; outnyttjad pass efter 30 min anses förbrukad, gäller precis som vanligt.

Ny Portkod 20170623

I ett steg att öka trivsel och tryggheten byter vi med jämna mellanrum portkoder. Fredagen 23/6-17 är det dags igen. Samtliga boende får en tid innan aviserat detta i brevlådorna.

Vi vill uppmana boende att inte sprida koden i onödan. Den nya koden är precis som tidigare endast aktiv fram till kl. 21:00.

Hälsningar Styrelsen

Jour-tjänst samt trygghet i och runt vår fastighet

Hej samtliga boende.

Ibland tyvärr uppstår situationer som kan upplevas obehagliga eller direkt hotande. Därför har styrelsen sedan tid tillbaka upphandlat Jour-tjänst som bistår med omgående hjälp. Kontakta dock alltid styrelsemedlem innan Jour används (våra telefonnummer finns på anslagstavlan vid entrén).

Du hittar kontaktuppgifter till Jour och våra andra leverantörer genom att klicka här.

Hälsningar Styrelsen

Vårstädning 2017-06-18

Då var det dags för årets vårstädning. Vi kör igång kl. 10 söndagen den 18nde juni.

Det kommer finnas små saker att göra, bland annat att rensa trappuppgång och vinden på möbler som ej får vara där, bygga ett enklare staket samt att plantera växter. Det kommer även att köras fram ett släp där man kan slänga grovavfall.

Det mesta av mer omfattande karaktär sköter våra entreprenörer löpande så se det även som ett tillfälle att träffa grannarna.

Väl mött, hälsningar Styrelsen

Vi söker dig till Styrelsen

Föreningen behöver dig! För att vi ska fortsätta ha en bra boendemiljö krävs att just du är med och engagerar dig i vår förening!

För att Brf Ordonnansen 10 ska fungera krävs att vi alla deltar och bidrar till föreningen. Styrelsen tillsammans med förvaltarna är de som sköter om föreningen och ser till att upprätthålla den höga standarden och trevliga boendemiljön. Nu behöver vi fler och vill vara med och forsätta utveckla föreningen så den blir ännu bättre för oss att bo i. Har du tidigare föreningserfarenhet är det bra men absolut inget krav, viktigast är att du är beredd att engagera dig och vill bidra med dina kunskaper.

Vi träffas regelbundet men arbetar främst via mail, därav finns bra möjlighet till flexibilitet. Ekonomisk kompensation tillkommer. Har du frågor eller vill veta mer om hur styrelsearbetet fungerar, hör av dig till oss.

 

Hälsningar Styrelsen

Hjärtat av Gärdet

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2017-05-14

Härmed kallas medlemmar i Brf Ordonnansen 10 till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Söndag den 14 maj, kl. 19.00

Plats: Föreningslokalen en halv trappa ned i källaren

Föreningens årsredovisning kommer att distribueras via brevlådorna i entrén, sitta anslagen på föreningens anslagstavla samt läggas upp på föreningens hemsida* senast veckan innan stämman. Om någon som tillfälligt inte bor i huset vill erhålla årsredovisningen per email måste detta meddelas styrelsen.

Om du inte kan komma på stämman kan du skicka ett ombud. Vem som får vara ombud finns i föreningens stadgar. Fråga styrelsen om du är osäker (telefonnummer till styrelsen finns anslagna i entrén).

Klicka här för fullständig information (inklusive dagordning)

Hälsningar Styrelsen

Hjärtat av Gärdet