Renoveringar och underhåll

renovering

Föreningen utgår från underhållsplanen som etablerades 2008 (med revidering 2016). Nedan presenteras enbart utdrag för nuvarande år och närmast nästkommande år. Här visas även löpande åtgärder som inte är med i underhållsplanen. Årsredovisningarna innehåller mer historiska, större åtgärder.

2017

 • Åtgärder gällande takinstallation gjord 2010 ligger prioriterad under 17Q1 för omgående utförande.
 • Ursprungligen 2016: För att kunna uppfylla de branschkrav som finns för att hantverkare ska kunna arbeta säkert på taket (t.ex. för snöskottning) behöver vi förbättra vår taksäkerhet. Information om detta kommer närmare åtgärdstillfället.
 • Ursprungligen 2016: Under året är det planerat att byta ut den äldre tvättmaskinen mot en nyare modell.
 • Översyn av värmesystemet för effektivare uppvärmning. Planlagd i enlighet med vår underhållsplan.

2016

 • Innan årsskiftet installerades en ny digital tvättbokningssystem. Som medlem kan du boka direkt via din telefon/hemsida samt från skärmen i anslutning till tvättstugan. Systemet kommer utvärderas under 3 månader.
 • Bättre kapacitet för cyklar utomhus. Under 2016 upprättades flera cykelställ för att bättre tillgodose boendes cyklar.
 • Automatisk belysning har installerats i källargången, tvättstugan samt cykelrummet.

2015

 • OVK åtgärderna ledde till bättre ventilation i tvättstugan, generellt i lägenheterna samt i trapphuset.
 • Ny sophantering installerades under vinter 2015. Typen vi valde att installera är en nedsänkt kassun-behållare likt de andra två husen längst gatan. Denna har en högre kapacitet, färre tömningar, samt minska problemen med gnagarna jämfört med vår tidigare lösning.
 • Trivselbelysning installerades på framsidan av fastigheten samt strålkastare med rörelsedetektorer på sid- och baksidan för att öka trivsel för boende.
 • Trapphusunderhåll – målning av väggar och tak. Entrédörr lackas om. En utomhus Pergola upprättas på kort/baksidan av fastigheten för enklare tillställningar.
 • Pergola – installation på baksidan mot tunnelbaneingången för ökad trivsel.

Kommentera